Nightscout.

Livet som diabetiker er blevet lettere.

Med sukkersyge, har jeg skulle finger prikke teste blodsukker siden, ja lad os bare sige i 40 år. Denne process skulle man i starten af 80érne gennemføre 4-6 gange dagligt og har været fast praksis indtil der er kommet nyere automatiske måleredskaber på markedet.

Et af disse produkter hedder Libre og kan monteres på armen og efterfølgende aflæses med en apparat eller telefon. Sensoren sidder monteret på armen i en periode af 14 dage af gangen og skiftes efterfølgende. I en stresset hverdag hvor det kræves at man er på og tilstede konstant er det hverken kønt for kunder eller øvrige at man lige er nødt til at stoppe arbejdet og folde sit målerapparat ud og stikke hul på finger, med blod til følge. Her er de nye måle redskaber noget mere venlige for alle parter. Libre on arm

Det har sikkert været populert med metoder som åreladning, arsenik og kviksølv i sin behandling af patienter selv i de højere samfundslag. For håbentlig er vi nu alle blevet klogere med tiden.

Denne lille ting nøjes ikke med at tage blodsukkeret her og nu, den viser nemlig også blodsukkeret i perioden fra sidste gang brugeren målte sit blodsukker. Dette giver derfor en unique indsigt hvilken effekt maden man indtager har på blodsukkeret. Vi behøver nu ikke nøjes med at gætte os til hvad som sker, vi kan reelt se hvad som faktuelt sker ved indtagelse af cola, rugbrød og andre fødevaregrupper. Dette gør at brugeren bedre kan imødegå sine blodsukker svingningerne og udskejelser da man næsten kan forudse kurverne og konsekvensen af sine handlinger.

Selv læger har taget dimsen til sig og kigger nu løbende patientens behandlinger igennem og kan snarrådigt se om der er behov for ændringer.

Nightscout on a RaspberryPi

Nightscout and Libre